Gedeputeerde van Economie, Innovatie, Europese aangelegenheden, Personeelsbeleid, POM Limburg

Economie en Innovatie

Als provinciebestuur stimuleren we innovatie, creatief talent en ondernemerschap.

Hierbij gaat veel aandacht naar de verdere ontwikkeling van ‘het campusmodel’ dat het provinciebestuur, LRM en andere partners met veel enthousiasme een aantal jaren geleden ontwikkelde. De meest bekende realisatie is de Corda Campus in Hasselt.
We hebben de ambitie als provincie om 7 nieuwe economische campussen te ontwikkelen, waar innovatie, internationalisering, ondernemerschap en talentontwikkeling verbonden en vermengd worden.

We werken aan een nieuwe Logistieke Campus en Maak Campus in Genk, in Diepenbeek een Health en Bouwcampus, een bedrijvencampus in Noord-Limburg, de site van het provinciehuis omvormen tot een Limburgcampus, en een Innovatief Congrescentrum op de Hasseltse Corda.

Met het ‘economisch toekomstplan SALK Turbo’ slaan we de handen in elkaar met alle Limburgse stakeholders, om de ontwikkeling van Limburg verder te zetten en de uitdagingen aan te pakken. Er zal gewerkt worden rond de digitalisering van Limburg, ruimtelijke ontwikkeling, versterken van het ondernemersweefsel, mobiliteit en dynamisch talent.

Europese Aangelegenheden

Meer dan 2000 Limburgse projecten werden in het verleden met Europese financiering gerealiseerd in onze provincie, goed voor 800 miljoen euro subsidies. Projecten zoals Energyville, Flanders Make, en T2-campus in Genk, Ethias Arena en de Abdij van Herkenrode in Hasselt, Agropolis in Kinrooi, Droneport in St Truiden, …

Limburg werd in 2019 erkend als ‘Europese transitieregio’ en kan in de periode 2021-2027 opnieuw rekenen op 140 miljoen investeringsbudget van Europa. De provincie zal een coördinerende rol spelen in de verdeling van deze budgetten.

Personeelsbeleid

Onze beleidsdromen blijven zonder realisatie, zonder goede medewerkers. Samen met onze medewerkers streven we naar een performante organisatie die ten dienste staat van alle Limburgers en ondernemers. Hierbij richten we ons op onze kerntaken en streven we naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening.

POM

Als voorzitter van de Limburgse Ontwikkelingsmaatschappij, probeer ik samen met een dynamisch team van mensen een katalysator te zijn voor de economische ontwikkeling in Limburg. POM speelt een actieve rol bij de ontwikkeling en vernieuwing van kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. POM wil ook de bedrijventerreinen van gemeenten helpen in het uniform bewegwijzeren.

POM Limburg heeft daarnaast een actieve werking in 8 economische sectoren via een platformwerking: logistiek, maak, energie, creatieve economie, zorgeconomie, bouw, IT, circulaire economie & cleantech. Via overleg tussen overheid, kennisinstellingen en de ondernemers, proberen we samen antwoorden te zoeken voor de toekomst.

Ook zal POM op verschillende bedrijventerreinen ‘POM-antennes’ installeren om dichtbij het kloppend hart van de Limburgse economie te zitten en bedrijven één-op-één te adviseren.