Bevoegdheden

“Wie Hasselt bezoekt, kan er niet naast kijken. De stad groeit, buurten worden getransformeerd met respect voor de schaal van de omgeving, nieuwe initiatieven krijgen vorm. Hasselt is geen slapend provinciestadje, maar evolueert geleidelijk naar een moderne, dynamische, creatieve en aantrekkelijke stad.” Met mijn bevoegdheden als schepen van Economie, Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Landbouw en de Grenslandhallensite, kan ik effectief zaken in beweging zetten ten goede van Hasselt, onze inwoners, ondernemers en bezoekers…

Wij voeren een beleid, gesteund op een duidelijke visie en via een concreet plan van aanpak, niet overhaast maar weloverwogen en gedreven.

Leven en wonen enerzijds, ondernemen en werken anderzijds: dat zijn de 2 pijlers waarop ik mijn beleid wil baseren.

Elke dag werk ik aan dynamische projecten die van Hasselt een aantrekkelijke stad maken. Een stad waar alle Hasselaren graag wonen, werken en leven... Hasselt is de stad van de toekomst!
Tom Vandeput

Ondernemen en werken

Jobs zijn belangrijk, zowel voor wie werk aanbiedt als voor wie werk zoekt.

Daarom trachten wij als stadsbestuur een gunstig ondernemingsklimaat te bieden: goede mobiliteit, ruimte om te ondernemen, investeren in starters via onze incubatoren Corda en MIA H, een actief retailbeleid,…

Daarnaast werken wij samen met alle belangrijke actoren op de arbeidsmarkt, gaan wij voor een goede dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden, hebben wij aandacht voor kwetsbare groepen via de sociale economie met de opstart van een sociale economiecampus.

Op de website www.stadmeteenplan.be staat heel wat informatie die deze visie concreet maakt. Voor meer praktische informatie: www.ondernemeninhasselt.be.

Leven en wonen

Hasselt is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te verblijven. Hasselt heeft de voordelen van een grootstad, zonder de nadelen ervan. Het grote aanbod aan ontspanningsmogelijkheden, evenementen, het cultuur- en sportaanbod, onderwijs, etc dragen hiertoe bij. Onze bevolkingsaangroei bewijst dit bovendien: tussen 2003 en 2013 kwamen er 6.799 Hasselaren bij, goed voor 4.772 gezinnen.

Aan deze aantrekkelijkheid blijven wij werken, elke dag opnieuw.

Kijk maar naar www.stadmeteenplan.be en zoom in op enkele blikvangers!